Tramvaje, trolejbusy, vlaky

Co je to vlastně ta trakce? Trakce je vlastně způsob pohonu všech železničních i silničních vozidel ( trolejbusů ), který využívá elektrickou energii odebíranou z pevných částí trakčního nebo chcete-li trolejového vedení. Trakce je závislá na dodávce energie z vnějších zdrojů.

trolejbus – ke svému pohodu využívá elektrickou energii, kterou odebírá z troleje pomocí dvou sběračů. Zatímco jeden sběrač do trolejbusu proud přivádí, druhý ho odvádí zpět. Výhoda trolejbusu zpočívá v tom, že jezdí na elektrickou energii a je ekologický, tímpádem nezatěžuje ovzduší různými exhaláty, ale na druhou stranu je to také jeho nevýhoda, protože ke svému pohonu potřebuje elektrickou energii a je na ní závislý. Je-li výpadek proudu ve městě, trolejbus sám přepne na náhradní zdroj, tzv. dieselagregát, což je vlastně naftový motor, který si při jízdě sám vyrábí elektrickou energii. Dopravní podniky ve městech s trolejbusovou dopravou musí být těmito vozy vybaveny. Používají se hlavně pro různé objížďky, výluky, zákazy atd. Samotné trolejové vedení je tvořeno pokaždé jedním až dvěma vodiči měděného drátu, které jsou pomocí lan a různých spojení zavěšena nad jízdní dráhou vozu a upevněna většinou na sloupech veřejného osvětlení. Každý úsek má svou napájecí skříň, V zimním období zváště u starších vozů se mi často stávalo, že pokud jste stoupli mokrou botou od sněhu do trolejbusu, trochu probíjela podlaha a dostali jste malinký kopanec, u novějších vozů toto nehrozí. Hlídá to speciální zařízení, které je umístěno hned za řidičem v ovládací skříni a v případě poruchy podle situace řidič dokáže zareagovat tak, aby elektrický výboj neohrozil cestující.

tramvaj – mohu říci, že má bohatou historii. V 19. století to byl původně výstřelek dehdejší doby, na začátku 19. století byla tramvaj tažena koňmi. Do podoby, jak ji znají lidé dnes, to znamená elektrický poháněný vůz na kolejích, se dostala na začátku 20. století. Tramvaj ke svému pohonu potřebuje tzv. pantograf, který je umístěný na střeše vozu a odebírá s trolejí elektrickou energii. Samotný podvozek tramvaje je pod napětím, které do něj přichází právě z pantografu složitým zařízením, které je umístěno v rozvodné skříni obykle za řidičem a dodává tak elektrickou energii do podvozku. Cestující jsou bezpečně izolovaní, protože pod napětím je jen podvozek a zařízení umístěné na střeše vozu. Výhoda tramvaje je ta, že oproti autobusu a trolejbusu má větší přepravní kapacity, zejména vícečlánková tramvaj, kdy jsou připojeny dvě soupravy nebo je tramvaj rozdělena do tří článků, možná bych ještě jako výhodu zmínil lepší setrvačnost, větší pohodlí a nižší náklady na samotný provoz tramvají narozdíl od autobusů a trolejbusů. Naopak za nevýhodu považuji větší hmotnost vozu, vyšší prašnost díky posypu písku stiskem pedálu pískování ( slouží k tomu, aby tramvaj měla lepší adhézi při brzdění ), větší vibrace kolem staveb nebo zastavení při výpadku proudu ve městě.

vlak – první vlaky, stejně jako tramvaje, byly taženy koňmi, někdy se jim taky říkalo důlní železnice nebo koňská dráha. Úplně první vlak vlak poháněný párou vyjel na koleje začátkem 17. století ve Velké Británii. Postupně se pomalým krokem začaly vozy modernizovat. V roce 1961 se tratě začali postupně elektrifikovat a o rok později vyjela první dieselová lokomotiva. Tehdy to byl velký pokrok, protože lidé něco takového neznali. Kolem roku 1930 vyjel na trať první motorový vůz připomínající spíše nákladní autobus, do podoby, v jaké ho znají lidé dnes, se dostal až v polovině 20. století. Vlaky se pohybují po železnici na kolejích, ve kterém jsou pražce a štěrkové lože. Pražce společně se stěrkovým lože zajišťují to, aby vlak nevykolejil a byl ve své dráze. Štěrk pomáhá vyvažovat stabilitu vlaku ( rozložení stejných sil po celé jeho délce ). Ještě bych dodal, že v ČR je stanovený rozvor mezi kolejnicemi jak u tramvají, tak u železnice na 1435 mm. V jiných zemích mají rozvor kolejí menší.

Continue Reading

Nemocnice IKEM Praha

V nemocnici asi nechce ležet nikdo z nás. Já jsem v nemocnici ležel, bylo to v lednu, necelý měsíc, 24 dní. Za tu dobu jsem tam poznal spousu milých sestřiček,špičkové přístroje a hlavně skvělý přístup. Mohu říct, že IKEM ( Institut Klinické a Experimentální Medicíny ) je jedna z nejlepších nemocnic v ČR, ve které jsem dosud byl. Hodně ji dohání Fakultní nemocnice v Ostravě, ale nejsou na takové úrovní jako IKEM, tím v žádném případě netvrdím, že nejsou dobří, právě naopak. I když jsem ležel v Ostravě jen dva dny, nepůsobilo to na mě tak klidně to prostředá jako v IKEMu. V Praze to bylo více takové, “ domácí “ prostředí. Člověk si mohl zajít do jídelny, a né jenom na jídlo, ale také připojit se k wifi, přečíst si noviny nebo třeba poslouchat svou hudbu. Sestřičky mě na pokoji nenacházely, byl jsem celé dny na internetu. Za těch 24 dní jsem byl na mnoha přístrojích, ať už na sonu, rentgenu, magtetické resonanci či sonografii. Ze všeho nejvíce mě ale zaujal moderní diagnostický přístroj, který se jmenuje PET/CT. Jak již sám název napovídá, tento přístroj dokáže s přesností bezpečné malé radioaktivní dávky, jíž se říká radiofamaka, jednoduše to je malá dávka radioaktivní látky, která se aplikuje do vašeho těla, ať už v podobě látky rozpuštěné ve vodě, nebo inhalací či vpichem do žíly. Před vstupem do samotné místnosti s přístrojem PET/CT jsem musel akceptovat bezpečnostní pokyny. V kabince byly těžké olověné dveře, které se otvíraly za pomocí tlačítek umístěných v šatně. Na výzvu lékaře se otevřeli olověné dveře a já jsem mohl vstoupit do místnosti s PET/CT přístrojem.

informace o přístroji :

název přístroje : Discovery 690 VCT

výrobce přístroje : GE Medical Systems

typ přístroje : Hybridní PET/CT

rok výroby : 2010

Přístroj je určen pro potřeby pacientů Všeobecných fakultních nemocnic v ČR a provádí také všechna onkologická vyšetření. Přístroj poskytuje kompletní vyšetření celého těla, a to jak z vyšetření pozitronovou emisní tomografii ( PET ), tak výpočetní tomografii ( CT ). Přístroj se skládá z tunelu podobného magnetické resonanci, až na to, že v tomto přístroji se nachází dva svislé prstence, které jsou pokryté speciální látkou a ramena přístroje, které je složeno z částí poskládaných do jednoho celku. Na přístroji je lehátko, na které si pacient lehne. Následně vjede na pohyblívém lůžku do nutelu, které se pomalu posunuje mezi dvěma detektory gamakamery, nebo zůstává mezi detektory v jedné pozici, či se detektory otáčí kolem dokola určité části Vašeho těla. Vyšetření trvá cca 30 – 60 minut. Celé oddělení VFN v Praze na mě udělalo úžasný dojem. Všechno to vybavení, moderní přístroje, kamery atd. Odcházel jsem spokojen a tento přístroj mohu doporučit všem, u kterých není možná další identifikace nemoci běžnými léčebnými postupy.

Continue Reading

Výhody autobusové dopravy

Znáte je? Určil jsem si jedenáct klíčových bodů. proč je městská hromadná doprava výhodná :

1. čas v ní se dá lépe využít – nemusíte se věnovat řízení, takže si můžete třeba číst, poslouchat svou oblíbenou hudbu nebo ve vlacích dokonce i pracovat.

2. je dostupná všem – bez rozdílu věku, rasy, víry nebo náboženství, i pro invalidy. Pro cestování MHD nemusíte vlastnit řidičský průkaz.

3. umožňuje společenský kontakt – můžete komunikovat s ostatními lidmi, s někým se seznámit nebo poznat lidi kolem sebe.

4. je ekonomicky výhodnější – je méně energetický náročná, což s sebou přináší řadu výhod. Jízdenka v sobě zahrnuje všechny náklady spojené s jízdou. Cena za cestu je tedy konečná. Většina lidí si neuvědomuje, že cena za cestu obsahuje např. část ceny vozu, povinné ručení případná další pojištění, investice do servisu, ať už jsou to pneumatiky, zimní údržba atd., je městská hromadná doprava opět výhodnější. U autobusů jsou tyto náklady dokonce o čtvrtinu nižší, než u vlaků.

5. je nejbezpečnější – podle všech dostupných statistik, které se mi podařilo dohledat o dopravě, je ta autobusová nejbezpečnější ze všech možných druhů dopravy. Vlaky jsou s nimi téměř srovnatelké, ale jsou na nižší úrovní, co se týká nehodovosti.

6. neznečišťuje tak moc životní prostředí – to znamená, že produkuje méně výfukových plynů, hluků, vibrací a prachu. Využívání MHD velmi výrazně snižuje dopady na životní prostředí a tímpádem i na celkové zdraví.

7. zabere méně místa – určitě to znáte z velkých měst. Všudypřítomné osobní automobily, které zabírají velké plochy a ničí životní prostředí. Na venkově, kde nežije tolik občanů, zajišřují přepravu lidí minibusy a tzv. omnibusy, což je vlastně dodávkový autobus. V menších obcích zajišťují dopravu soukromí dopravci. Omezování autobusové dopravy snižuje atraktivitu venkova a následné vylidňování, pokles po službách, takže je to jak já říkám začarovaný kruh. A následkem toho všeho je poté rozšiřování předměstí velkých měst.

8. ušetří řadu zbytečných komplikací a omezení – je jasné, že ten, kdo cestuje veřejnou autobusovou dopravou, se nemusí starat o servis, parkování, řešení složitých dopravních situací nebo omezení, v zimě nemusí škrábat okna před sněhem a námrazou, v léte zase ochrana před sluncem atd. Může se vydat kamkoli do restaurace, za zábavou, může si dát s čistým svědomím pivo a nemusí se stresovat v zácpat a čelit agresivním řidičům.

9. má kulturní a sociální dopad – autobusová doprava je součástí uspořádání měst a obcí po celém světě. Její omezování nebo dokonce zrušení by ve většíně hlavně velkých měst znamenalo omezení příležitosti občanů, jak pracovních tak volnočasových. Například žluté autobusy Student Agency, jenž ve svých autobusech nabízí zdarma teplé nápoje, denní tisk a časopisy, možnost sledování filmů a poslechu hudby, obsluhu stewardkou atd, to znamená, že podle mě má tato nabídka služeb vliv na zvýšení služeb jiných dopravců, protože jasně ukazuje výhody v městské autobusové dopravě.

10. má ekonomický vliv – stimuluje hospodářský rozvoj. V USA bylo zjištěno, že každý dolar, který daňoví poplatníci investují do veřejné dopravy se vrací šestkrát.

11. lépe dojede do center velých měst – pokud se chcete dostat do center velkých měst rychleji, doporučuji autobusovou dopravu. Dojede i do míst, kde vjezd osobním automobilem není povolen.

Na závěr bych asi shrnul to, co už zde bylo řečeno, že hromadná doprava umožňuje zvýšení bezpečnosti silničního provozu, čistí životní ptostředí, nabízí lidem více pracovních i volnočasových aktivit a poskytuje rozumný přístup a výběr a tím zlepšuje kvalitu života.

 

Continue Reading

Wifi v autobusech ČSAD Orlová

Nedávno mě zaujala možnost připojení k wifi v dálkových autobusech ČSAD Orlová – Lutyně na pravidelné lince Orlová – Brno. Jelikož se jedná o mobilní datovou službu, zajímala mě rychlost a kvalita připojení. Pro připojení k internetu na lince Orlová – Brno je použitá technologie CDMA. O připojení se stará router a síla připojení je závislá na CDMA signálu. Mohu říct, že rychlost 700 kb/s mě příjemně překvapila, když jsem testoval toto připojení. Nutno ještě dodat, že připojení k internetu je zdarma. Netestoval jsem připojení od Ostravy směrem do Brna, ale můžu říct, že mě příjemně překvapilo a cestující si mohou dlouhou cestu zkrátit brouzdáním na internetu.

Continue Reading