Tramvaje, trolejbusy, vlaky

Co je to vlastně ta trakce? Trakce je vlastně způsob pohonu všech železničních i silničních vozidel ( trolejbusů ), který využívá elektrickou energii odebíranou z pevných částí trakčního nebo chcete-li trolejového vedení. Trakce je závislá na dodávce energie z vnějších zdrojů.

trolejbus – ke svému pohodu využívá elektrickou energii, kterou odebírá z troleje pomocí dvou sběračů. Zatímco jeden sběrač do trolejbusu proud přivádí, druhý ho odvádí zpět. Výhoda trolejbusu zpočívá v tom, že jezdí na elektrickou energii a je ekologický, tímpádem nezatěžuje ovzduší různými exhaláty, ale na druhou stranu je to také jeho nevýhoda, protože ke svému pohonu potřebuje elektrickou energii a je na ní závislý. Je-li výpadek proudu ve městě, trolejbus sám přepne na náhradní zdroj, tzv. dieselagregát, což je vlastně naftový motor, který si při jízdě sám vyrábí elektrickou energii. Dopravní podniky ve městech s trolejbusovou dopravou musí být těmito vozy vybaveny. Používají se hlavně pro různé objížďky, výluky, zákazy atd. Samotné trolejové vedení je tvořeno pokaždé jedním až dvěma vodiči měděného drátu, které jsou pomocí lan a různých spojení zavěšena nad jízdní dráhou vozu a upevněna většinou na sloupech veřejného osvětlení. Každý úsek má svou napájecí skříň, V zimním období zváště u starších vozů se mi často stávalo, že pokud jste stoupli mokrou botou od sněhu do trolejbusu, trochu probíjela podlaha a dostali jste malinký kopanec, u novějších vozů toto nehrozí. Hlídá to speciální zařízení, které je umístěno hned za řidičem v ovládací skříni a v případě poruchy podle situace řidič dokáže zareagovat tak, aby elektrický výboj neohrozil cestující.

tramvaj – mohu říci, že má bohatou historii. V 19. století to byl původně výstřelek dehdejší doby, na začátku 19. století byla tramvaj tažena koňmi. Do podoby, jak ji znají lidé dnes, to znamená elektrický poháněný vůz na kolejích, se dostala na začátku 20. století. Tramvaj ke svému pohonu potřebuje tzv. pantograf, který je umístěný na střeše vozu a odebírá s trolejí elektrickou energii. Samotný podvozek tramvaje je pod napětím, které do něj přichází právě z pantografu složitým zařízením, které je umístěno v rozvodné skříni obykle za řidičem a dodává tak elektrickou energii do podvozku. Cestující jsou bezpečně izolovaní, protože pod napětím je jen podvozek a zařízení umístěné na střeše vozu. Výhoda tramvaje je ta, že oproti autobusu a trolejbusu má větší přepravní kapacity, zejména vícečlánková tramvaj, kdy jsou připojeny dvě soupravy nebo je tramvaj rozdělena do tří článků, možná bych ještě jako výhodu zmínil lepší setrvačnost, větší pohodlí a nižší náklady na samotný provoz tramvají narozdíl od autobusů a trolejbusů. Naopak za nevýhodu považuji větší hmotnost vozu, vyšší prašnost díky posypu písku stiskem pedálu pískování ( slouží k tomu, aby tramvaj měla lepší adhézi při brzdění ), větší vibrace kolem staveb nebo zastavení při výpadku proudu ve městě.

vlak – první vlaky, stejně jako tramvaje, byly taženy koňmi, někdy se jim taky říkalo důlní železnice nebo koňská dráha. Úplně první vlak vlak poháněný párou vyjel na koleje začátkem 17. století ve Velké Británii. Postupně se pomalým krokem začaly vozy modernizovat. V roce 1961 se tratě začali postupně elektrifikovat a o rok později vyjela první dieselová lokomotiva. Tehdy to byl velký pokrok, protože lidé něco takového neznali. Kolem roku 1930 vyjel na trať první motorový vůz připomínající spíše nákladní autobus, do podoby, v jaké ho znají lidé dnes, se dostal až v polovině 20. století. Vlaky se pohybují po železnici na kolejích, ve kterém jsou pražce a štěrkové lože. Pražce společně se stěrkovým lože zajišťují to, aby vlak nevykolejil a byl ve své dráze. Štěrk pomáhá vyvažovat stabilitu vlaku ( rozložení stejných sil po celé jeho délce ). Ještě bych dodal, že v ČR je stanovený rozvor mezi kolejnicemi jak u tramvají, tak u železnice na 1435 mm. V jiných zemích mají rozvor kolejí menší.

Continue Reading